Bàn phím:
Từ điển:
 

da thuộc

  • [leather] Leder