Bàn phím:
Từ điển:
 

bài ngoại

  • [Xenophobic] fremdenfeindlich