Bàn phím:
Từ điển:
 

an toàn

  • tt. (H. an: yên; toàn: trọn vẹn) Yên ổn, không còn sợ tai họa: Chú ý đến sự an toàn lao động.