Bàn phím:
Từ điển:
 

thưỡn

  • t. Nói bụng to và nhô ra: Thưỡn bụng.