Bàn phím:
Từ điển:
 

thước vuông

  • Nh. Mét vuông.