Bàn phím:
Từ điển:
 

thước tính

  • Dụng cụ dùng để làm những phép tính số học và đại số bằng cách cho trượt một cái thước con trong lòng một cái thước to hơn.