Bàn phím:
Từ điển:
 

thước thợ

  • 1.d. Nh. Thước nách. 2. Vuông góc: Đường thước thợ.