Bàn phím:
Từ điển:
 

thước ta

  • Đơn vị đo chiều dài của Việt Nam xưa, bằng 0,40 mét.