Bàn phím:
Từ điển:
 

thước nách

  • Cg. Thước thợ. Thước của thợ mộc dùng để đo góc.