Bàn phím:
Từ điển:
 

thước khối

  • Nh. Mét khối: Bể chứa được ba thước khối nước.