Bàn phím:
Từ điển:
 

thước kẻ

  • dt. Thước dài, thẳng, dùng để kẻ đường thẳng trên giấy: mượn chiếc thước kẻ.