Bàn phím:
Từ điển:
 

thước gấp

  • Thước đo độ dài bằng gỗ hoặc kim loại, có thể gấp lại từng khúc 20cm một.