Bàn phím:
Từ điển:
 

thước đo góc

  • Dụng cụ hình bán nguyệt, chia ra làm 180 độ, dùng để đo độ lớn của một góc.