Bàn phím:
Từ điển:
 

thước dây

  • d. Thước đo độ dài bằng vật liệu mềm, thường dùng để đo người khi cắt may.