Bàn phím:
Từ điển:
 

thước cuốn

  • Thứ thước đo bằng kim loại mỏng, có thể cuộn tròn lại.