Bàn phím:
Từ điển:
 

Thưọng Pha

  • (xã) h. Thạch An, t. Cao Bằng