Bàn phím:
Từ điển:
 

thực vật học

  • d. Môn khoa học nghiên cứu về thực vật.