Bàn phím:
Từ điển:
 

thực vật chí

  • Toàn thể những loài cây của một nước hoặc một vùng.