Bàn phím:
Từ điển:
 

thực từ

  • Từ thuộc các loại động từ, danh từ, tính từ : "Quyển sách", "đi", "đẹp" là những thực từ.