Bàn phím:
Từ điển:
 

thực trạng

  • dt. Tình trạng có thật: Báo cáo chưa phản ánh đúng thực trạng của cơ quan.