Bàn phím:
Từ điển:
 

thực thụ

  • Có một chức vụ đã được chính thức hóa (cũ): Tham tá thực thụ.