Bàn phím:
Từ điển:
 

thực thà

  • Cg. Thật thà. Theo sự thực, phản ánh đúng sự thực, không giả dối, sai ngoa: Thực thà tự phê bình.