Bàn phím:
Từ điển:
 

thực tâm

  • Nh. Thực bụng.