Bàn phím:
Từ điển:
 

thực tài

  • Tài năng thực có: Chỉ nói suông không có thực tài.