Bàn phím:
Từ điển:
 

thực quyền

  • d. Quyền hành có thật, không phải trên danh nghĩa. Nắm thực quyền trong tay.