Bàn phím:
Từ điển:
 

thực quản

  • ống dẫn thức ăn từ miệng vào dạ dày.