Bàn phím:
Từ điển:
 

thực lực

  • Sức có thật: Quân đội có thực lực.