Bàn phím:
Từ điển:
 

thực lục

  • Lịch sử của một triều đại do chính triều đại ấy chép theo trật tự thời gian: Đại Nam thực lục của triều Nguyễn.