Bàn phím:
Từ điển:
 

thực lòng

  • Nh. Thực bụng.