Bàn phím:
Từ điển:
 

thực hư

  • Thật và không thật, đúng và sai: Việc ấy thực hư thế nào, còn phải điều tra.