Bàn phím:
Từ điển:
 

bài học

  • [lesson] Lehrstunde, Lektion