Bàn phím:
Từ điển:
 

a tòng

  • đgt. (H. a: dựa vào; tòng: theo) Hùa theo làm bậy: Nó chỉ a tòng tên tướng cướp.