Bàn phím:
Từ điển:
 

bài ca

  • [Song] Gesang, Lied
  • [hymn] Hymne, Komposition