Bàn phím:
Từ điển:
 

bài bình luận

  • [Commentary] Kommentar, Reportage