Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch ngọc

  • [Diamond] Diamant, Stern
  • [spar] Sparring