Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch huyết

  • [Lymph] Lymphe