Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch hầu

  • [Diphtheria] Diphtherie