Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch đậu khấu

  • [Cardamom] Kardamom