Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch đàn

  • [Eucalyptus] Eukalyptus