Bàn phím:
Từ điển:
 

bạch dương

  • [Birch] Birke, Birken...