Bàn phím:
Từ điển:
 

bách nghệ

  • [Arts and crafts] Kunstgewerbe