Bàn phím:
Từ điển:
 

an táng

  • đgt. (H. an: yên; táng: chôn cất) Chôn cất tử tế: Dự lễ an táng người bạn.