Bàn phím:
Từ điển:
 

an tâm

  • đg. Như yên tâm.