Bàn phím:
Từ điển:
 

bạc tình

  • [Disloyal] treubrüchig, treulos, untreu