Bàn phím:
Từ điển:
 

bạc phận

  • [misfortune] Missgeschick, Unfall