Bàn phím:
Từ điển:
 

bạc nhược

  • [Feeble] kraftlos, schwach