Bàn phím:
Từ điển:
 

A Tì địa ngục

  • dt. Địa ngục đau khổ nhất, nơi tội nhân bị hành hạ liên tục, theo quan niệm đạo Phật