Bàn phím:
Từ điển:
 

bạc ác

  • [Ruthless] rabiat, skrupellos, unbarmherzig