Bàn phím:
Từ điển:
 

bác học

  • [Scholarly] Gelehrter