Bàn phím:
Từ điển:
 

thảo nguyên

noun

  • steppe